Stichting Welzijn Heiloo

Stichting Welzijn Heiloo is een onafhankelijke non-profit organisatie. In opdracht van de gemeente Heiloo verzorgen wij Wmo-gerelateerde activiteiten voor kwetsbare inwoners van Heiloo. Deze en onze sociaal-culturele activiteiten doen wij met een formatie van 5,2 fte betaalde medewerkers en een wisselende formatie van ongeveer 22 fte vrijwillige inzet (350 vrijwilligers).

Missie
Wij zorgen ervoor dat alle volwassen inwoners van Heiloo kunnen meedoen in de maatschappij – op hun eigen niveau, naar wens en behoefte, met inzet van hun talenten, vanuit eigen kracht, met ondersteuning waar nodig.

Visie
Stichting Welzijn Heiloo staat midden in de samenleving, weet wat er speelt, stimuleert en ondersteunt het meedoen in de samenleving. Zij vormt de verbinding tussen gemeente, inwoners en professionals, werkzaam in zorg en welzijn, om samen te werken aan het verbeteren van de leefbaarheid in het dorp en het stimuleren van initiatieven van bewoners en organisaties. Wij komen bij inwoners thuis en zijn goed bereikbaar in het Trefpunt. Wij hebben oog voor de vraag achter de vraag. Wij betrekken andere organisaties waar mogelijk en relevant.

Daarom:

 • stimuleren wij deelname aan de maatschappij (participatie en sociale samenhang);
 • informeren en adviseren wij (preventie, ondersteuning en begeleiding) ;
 • bieden wij een zinvolle vrijetijdsbesteding;
 • leggen wij verbindingen tussen vitale en kwetsbare inwoners;

Nieuwsgierig geworden? Kijkt u rustig verder op deze website www.welzijnheiloo.nl

Beleid Verhoef Groep i.v.m. het Coronavirus

Hierbij zenden wij u informatie toe omtrent het Coronavirus en hoe Verhoef Groep daarmee omgaat.

Om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden, hebben wij onderstaande protocollen voor cliënten en onze werknemers (extern/intern) opgesteld. Alle cliënten waar een woningaanpassing voor ingepland staat of gepland wordt, krijgen onderstaande informatie per  e-mail/post toegestuurd of telefonisch besproken:

 • Mocht u een afspraak hebben en heeft u last/of krijgt u last van griepverschijnselen, hoesten, kortademigheid of bent u in quarantaine, wilt u dit dan zo snel mogelijk aan onze administratie melden.
 • Het dragen van een mondkapje in onze showroom is voor iedereen verplicht.
 • Mocht u last hebben van griepverschijnselen, hoesten, kortademigheid of bent u in quarantaine, maar is het noodzakelijk dat er een monteur bij u komt, (bijvoorbeeld er is een storing aan een essentiële voorziening) meldt dit dan direct aan onze administratie. We zoeken dan een gepaste oplossing voor u.
 • Mocht u een afspraak hebben waarvan u vindt dat deze kan wachten, zullen we de afspraak voor u verzetten.
 • Als onze adviseur of monteur bij u binnenkomt, houdt minimaal 1.5 meter afstand.
 • Onze adviseur draagt bij de huisbezoeken een mondkapje.
 • Schud geen hand.
 • Indien de adviseur of monteur zichzelf niet prettig voelt in zijn werksituatie, heeft hij het recht om niet naar binnen te gaan, of om zijn werkzaamheden te staken. Wij zullen dan een andere afspraak met u maken.
 • Mocht u toch last hebben van een (kriebel)hoest of moet u niezen, dan graag de binnenkant van uw elleboog gebruiken.

U kunt contact opnemen via:
telefoonnummer: 072 57 101 27  of mail naar:
info@verhoef-woningaanpassing.nl
Bij niet doorgaan van een afspraak, zullen we zoveel mogelijk binnen een werkdag een nieuwe afspraak met u maken.

Tot slot: onze maatregelen intern zijn:
Binnen het bedrijf zijn alle werknemers geïnformeerd over de symptomen. Zodra een werknemer bijvoorbeeld hoest, is de afspraak dat deze dit meldt en naar huis gaat. Intern zijn extra gedragsregels afgesproken en wordt er vaker schoongemaakt. Vergaderingen zijn tot nader order afgelast.

Wij blijven ons beraden over wat de ontwikkelingen rond het coronavirus voor de voortgang en continuïteit van Verhoef Groep betekenen. We houden daarbij de adviezen van de overheid nauwlettend in de gaten en passen ons Corona-beleid daarop aan.

januari 2021