Certificering

Verhoef Groep beschikt over certificaten welke onze opdrachtgevers de zekerheid biedt dat wij voortdurend scherp zijn op kwaliteit. In het kader van de certificering besteden wij veel aandacht aan klanttevredenheid. Na oplevering van de voorziening vragen wij de eindgebruiker om een aantal vragen te beantwoorden, op basis waarvan wij de klanttevredenheid kunnen meten.

De eigen technische dienst met gediplomeerde monteurs beschikken over het juiste gereedschap, onderdelen en moderne uitrusting. Veel van onze medewerkers zijn VCA gecertificeerd en worden periodiek getraind en geschoold volgens de laatste wetgeving en normen. Het keuren van producten die wij toepassen, gebeurt onder het STIGAH protocol. Dit is een onafhankelijk onderhoudsprotocol, dat gebaseerd is op de NEN ISO 10535 norm uit het besluit medische hulpmiddelen en sluit aan bij de kwaliteitswet die geldt voor alle verzorgingsinstellingen. Onze producten zijn gewaarmerkt met het CE-vignet en voldoen aan de Richtlijn Medische Hulpmiddelen EN 93/42/EEG. Hierin is onder andere een non-toxiciteit verklaring opgenomen.

Verhoef Groep verzorgt de installatie van deurautomaten op nieuwe en bestaande deuren. Tevens installeren wij complete automatische schuifdeuren. Bouwkundige aanpassingen en stroomvoorziening wordt door Verhoef Groep in eigen beheer uitgevoerd. Plaatsing, onderhoud en reparaties aan de deursystemen wordt door speciaal gecertificeerd personeel van Verhoef uitgevoerd.

Beleid Verhoef Groep i.v.m. het Coronavirus

Hierbij zenden wij u informatie toe omtrent het Coronavirus en hoe Verhoef Groep daarmee omgaat.

Om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden, hebben wij onderstaande protocollen voor cliënten en onze werknemers (extern/intern) opgesteld. Alle cliënten waar een woningaanpassing voor ingepland staat of gepland wordt, krijgen onderstaande informatie per  e-mail/post toegestuurd of telefonisch besproken:

  • Mocht u een afspraak hebben en heeft u last/of krijgt u last van griepverschijnselen, hoesten, kortademigheid of bent u in quarantaine, wilt u dit dan zo snel mogelijk aan onze administratie melden.
  • Het dragen van een mondkapje in onze showroom is voor iedereen verplicht.
  • Mocht u last hebben van griepverschijnselen, hoesten, kortademigheid of bent u in quarantaine, maar is het noodzakelijk dat er een monteur bij u komt, (bijvoorbeeld er is een storing aan een essentiële voorziening) meldt dit dan direct aan onze administratie. We zoeken dan een gepaste oplossing voor u.
  • Mocht u een afspraak hebben waarvan u vindt dat deze kan wachten, zullen we de afspraak voor u verzetten.
  • Als onze adviseur of monteur bij u binnenkomt, houdt minimaal 1.5 meter afstand.
  • Onze adviseur draagt bij de huisbezoeken een mondkapje.
  • Schud geen hand.
  • Indien de adviseur of monteur zichzelf niet prettig voelt in zijn werksituatie, heeft hij het recht om niet naar binnen te gaan, of om zijn werkzaamheden te staken. Wij zullen dan een andere afspraak met u maken.
  • Mocht u toch last hebben van een (kriebel)hoest of moet u niezen, dan graag de binnenkant van uw elleboog gebruiken.

U kunt contact opnemen via:
telefoonnummer: 072 57 101 27  of mail naar:
info@verhoef-woningaanpassing.nl
Bij niet doorgaan van een afspraak, zullen we zoveel mogelijk binnen een werkdag een nieuwe afspraak met u maken.

Tot slot: onze maatregelen intern zijn:
Binnen het bedrijf zijn alle werknemers geïnformeerd over de symptomen. Zodra een werknemer bijvoorbeeld hoest, is de afspraak dat deze dit meldt en naar huis gaat. Intern zijn extra gedragsregels afgesproken en wordt er vaker schoongemaakt. Vergaderingen zijn tot nader order afgelast.

Wij blijven ons beraden over wat de ontwikkelingen rond het coronavirus voor de voortgang en continuïteit van Verhoef Groep betekenen. We houden daarbij de adviezen van de overheid nauwlettend in de gaten en passen ons Corona-beleid daarop aan.

januari 2021