Basic Fysio

cropped-cropped-Basic-Fysio-Heiloo

Basic-Fysio streeft ernaar haar cliënten kwalitatief hoogwaardige, zoveel mogelijk onderbouwde, transparante en betaalbare fysiotherapeutische zorg te bieden in een schone en goed bereikbare praktijk.

Onze zorg is klantgericht en op maat en bestaat uit: preventie van bestaande en toekomstige klachten, advisering, voorlichting en begeleiding, zowel individueel als groepsgewijs.
Onze visie is dat de cliënt een grote mate van eigen verantwoordelijkheid en inbreng moet hebben wat betreft het opvolgen van adviezen, het uitvoeren van oefeningen, het zoeken naar oplossingen en het aanpassen (daar waar nodig) van zijn gedrag.

Ons denken en handelen is gebaseerd op het biopsychosociale model. In dit model worden lichamelijke, psychische en sociale factoren gelijkwaardig gewogen als oorzaken voor het ontstaan van klachten of als herstelbelemmerende factoren. Wij gaan uit van een grotendeels actieve aanpak van klachten van het houdings- en bewegingssysteem, daar waar nodig ondersteund door beeldvormende -, mobiliserende technieken.

Optimale participatie, oftewel deelname aan activiteiten in de breedste zin van het woord, vinden we zeer bepalend voor de kwaliteit van leven. Wij richten ons daarom vooral op het verbeteren of herstellen van uw bewegend functioneren, dan wel het voorkomen of vertragen van achteruitgang daarvan.

Bij onze klantgerichte visie horen ruime openingstijden, waarbij we 5 avonden per week geopend zijn en in het weekend ook op zaterdag en zondag.

Lees meer op: http://www.basic-fysio.nl/